Rouw op de werkvloer

Begeleiding op de werkvloer

Rouwbegeleiding


Hoe ga je als werkgever om met rouw binnen je bedrijf? Iemand van jouw team heeft een dierbare verloren. Of een van de collega’s overlijdt. Je leeft ongetwijfeld mee met het verlies van je medewerker(s) en je hebt ook je eigen verlies te verwerken.

Tegelijk is er ook de zakelijke kant: je maakt je zorgen over de dagelijkse werking van je bedrijf (productiviteit, ziektedagen, vervanging, werksfeer, …). Rouw is geen ziekte, het kan echter wel lijden tot voor ziekte-verzuim. Volgens een recente enquête van het NLSV (2019) kan het aantal ziektedagen al snel oplopen tot meer dan 140 dagen.

En daar wringt het schoentje: alleen thuiszitten bevordert het rouwproces van je medewerker niet. Een werkomgeving waar er begrip is voor het verlies en er over gesproken kan worden, doet dat wel. Goede rouwbegeleiding op de werkvloer komt dus niet enkel de werknemer(s) maar ook het bedrijf ten goede. Daarnaast is het signaal dat je hiermee als bedrijf geeft, ook van onschatbare waarde.

Hoe verloopt het traject?

Mijn traject voor rouw op de werkvloer


Rouwtraject bij verlies van een collega

  • Groepsgesprek met het direct team
  • Persoonlijke begeleiding
  • Opvolging

Rouwtrajecten in geval van verlies in het gezin van een collega

  • Persoonlijk traject
  • Opvolging

Uitzonderlijke gebeurtenissen vragen om uitzonderlijke maatregelen. We bekijken samen hoe we op maat van jouw werknemers een rouwtraject vorm kunnen geven.